Izobrazba

Zakon o državnim službenicima obvezuje državne službenike na sudjelovanje u programima izobrazbe, čime se ističe neophodnost trajnog usavršavanja službenika za uspješno obavljanje poslova u državnoj službi.

Usvajanjem Strategije razvoja ljudskih potencijala u državnoj upravi za razdoblje 2010.-2013., koju je donijela Vlada Republike Hrvatske u prosincu 2009. godine, Zakona o državnim službenicima (NN, 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13 i 38/13) i Uredbe o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika (NN 10/07), postavljeni su temelji novog sustava izobrazbe državnih službenika u Republici Hrvatskoj, koja ima za cilj poboljšanje njihove neovisnosti, stručnosti, učinkovitosti, horizontalne i vertikalne mobilnosti i motivacije, a radi povećanja uspješnosti i fleksibilnosti državne uprave u cjelini.