Prijavnica

Molimo čitko ispuniti sljedeći obrazac:
Uz obrazac prijave, potrebno je priložiti slijedeće dokaze u preslikama:
  • rješenje o prijmu u državnu službu odnosno o rasporedu na radno mjesto, ili ugovor o radu za zaposlene u pravnim osobama s javnim ovlastima, ili ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa za osobe na stručnom osposobljavanju u tijelima državne uprave ili jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • opis poslova radnog mjesta, s naznakom poslova koje službenik u većem dijelu obavlja,
  • svjedodžbu ili diplomu o završenom školovanju,
  • potvrda HZMO o radnom stažu ,
  • dokaz o promjeni osobnog imena, ako je ono mijenjano u odnosu na predočene isprave.
Zahtjev za podnošenje prijave za polaganje državnog stručnog ispita podnosi službenik čelniku državnog tijela u kojem je zaposlen. Čelnik tijela ovjerava podatke unesene u prijavu te potvrđuje vjerodostojnost dokaza priloženih uz prijavu i prijavu dostavlja Ministarstvu uprave.

Sve dodatne informacije o postupku prijave i samom polaganju ispita možete pronaći u rubrici Česta pitanja, u području Državni stručni ispiti.