Državni službenici i namještenici

Poslove u državnim tijelima obavljaju državni službenici i namještenici.

Državni službenici su osobe koje kao redovno zanimanje obavljaju poslove iz djelokruga državnih tijela koji je utvrđen Ustavom, zakonom ili drugim propisom donesenim temeljem zakona.
Državni službenici su i osobe koje obavljaju informatičke poslove, opće i administrativne poslove, planske, materijalno-financijske i računovodstvene poslove i slične poslove.
 
Namještenici su osobe koje obavljaju pomoćno-tehničke i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i kvalitetnog obavljanja poslova iz djelokruga državnih tijela. 

Radnopravni odnos između državnih službenika i države kao poslodavca, jedinstvena pravila koja reguliraju prijam u državnu službu, klasifikaciju radnih mjesta državnih službenika, stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika, napredovanje u službi kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i obveza državnih službenika te određena pitanja od značaja za uređivanje i ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti namještenika uređena su Zakonom o državnim službenicima.

Odredbe navedenog Zakona primjenjuju se na državne službenike zaposlene u državnim tijelima i to:
 • ​tijelima državne uprave,
 • pravosudnim tijelima,
 • kaznenim tijelima,
 • stručnoj službi Hrvatskoga sabora,
 • Ureda predsjednika Republike Hrvatske,
 • stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske,
 • stručnoj službi Ustavnog suda Republike Hrvatske,
 • stručnoj službi pučkog pravobranitelja,
 • stručnoj službi pravobranitelja za djecu,
 • stručnoj službi pravobranitelja za ravnopravnost spolova,
 • stručnoj službi pravobranitelja za osobe s invaliditetom,
 • stručnoj službi Državnog izbornog povjerenstva,
 • Državnom uredu za reviziju,
 • drugim državnim tijelima koja se osnivaju za obavljanje državne službe.