Mali tekst Srednji tekst Veliki tekst

  >  Naslovna  >  Registri i Matice  >  Registri

Evidencija vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj

Pitanje vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o pravnom položaju vjerskih zajednica.

Vjerske zajednice upisuju se u Evidenciju vjerskih zajednica koju vodi Ministarstvo uprave.

Postojeće vjerske zajednice odnosno vjerske zajednice koje su djelovale kao pravne osobe u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu Zakona, upisane su u Evidenciju, temeljem podnesenih prijava.

Novoosnovane vjerske zajednice odnosno zajednice vjernika koje do stupanja na snagu Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica nisu djelovale kao vjerske zajednice ili koje se osnuju, upisuju se u Evidenciju podnošenjem zahtjeva za upis. Zahtjev mogu podnijeti one zajednice vjernika koje su do dana podnošenja zahtjeva najmanje pet godina djelovale kao udruge s pravnom osobnošću.
Novoosnovan vjerska zajednica, uz zahtjev za upis, dostavlja:
 • akt iz kojeg je vidljivo da vjerska zajednica ima najmanje 500 vjernika,
 • akt iz kojeg je vidljiv sadržaj i način očitovanja vjere, obavljanja vjerskih obreda, područje i način djelovanja vjerske zajednice,
 • akt iz kojeg je vidljivo da je novoosnovana vjerska zajednica kao zajednica vjernika prije podnošenja zahtjeva bila upisana u registar udruga najmanje pet godina.
Ako je novoosnovana vjerska zajednica dio vjerske zajednice sa sjedištem u inozemstvu prema pravu te vjerske zajednice, mora priložiti i suglasnost nadležnoga središnjeg tijela vjerske zajednice iz inozemstva.

U Evidenciju se mogu upisati i organizacijski oblici vjerskih zajednica i zajednice vjerskih zajednica.

Ministarstvo uprave po podnesenom zahtjevu za upis vjerske zajednice u Evidenciju donosi rješenje protiv kojeg se može pokrenuti upravni spor.

obrasci
 

  Kalendar događanja

  www.gov.hr

  Prečaci

  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
   
  Kolektivni ugovor

  Natječaji u državnoj službi

  Interni oglasi
  Oglas – određeno vrijeme

  Popis agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba kojima je osnivač RH 
   

  REGISTRI I MATICE

  Odaberite

  Registri

  Matice

  Registar birača


  DOKUMENTI

  Odaberite područje

  Državna uprava

  Državna služba

  Lokalna samouprava

  Vrsta dokumenta

  OBRASCI

  Odaberite područje

  Državna služba

  Registri

  Odaberite temu
  IPA 2008 projekt