Mali tekst Srednji tekst Veliki tekst

  >  Naslovna  >  Registri i Matice  >  Registri

Registar političkih stranaka

Zakonom o političkim strankama uređuje se pravni položaj, uvjeti, način i postupak osnivanja, registriranje i prestanak političkih stranaka.
 
Političku stranku može osnovati najmanje 100 punoljetnih poslovno sposobnih državljana Republike Hrvatske. Upisuju se u Registar političkih stranaka Republike Hrvatske koji vodi Ministarstvo uprave.

Uz zahtjev za upis u registar, dostavlja se:

 • zapisnik o radu i odluke osnivačkog tijela stranke,
 • program i statut,
 • popis osnivača i članova upravnih tijela,
 • imena osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje.

Zahtjev za upis u registar mora podnijeti ovlaštena osoba političke stranke u roku od 15 dana od dana održavanja osnivačke skupštine (sabora) stranke. O upisu u registar Ministarstvo uprave donosi rješenje.
Naziv političke stranke mora se jasno razlikovati od naziva već registriranih političkih stranaka. Ako se Ministarstvu uprave dostave dva ili više zahtjeva za registraciju političke stranke s istim nazivom, odobrit će se zahtjev za upis one političke stranke koja je prva podnijela zahtjev. Naziv političke stranke mora biti na hrvatskom jeziku.

Osoba ovlaštena za predstavljanje i zastupanje političke stranke dužna je Ministarstvu uprave podnijeti prijavu promjene programa, statuta, naziva, sjedišta, imena osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje, članova upravnog tijela te prijavu o prestanku stranke u roku od 15 dana od dana izvršenih promjena.

Politička stranka dužna je prijaviti osnivanje i djelovanje svojih ustrojstvenih oblika (podružnice, ogranci) Ministarstvu uprave u roku 15 dana od dana osnivanja.
 
obrasci

  Kalendar događanja

  www.gov.hr

  Prečaci

  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
   
  Kolektivni ugovor

  Natječaji u državnoj službi

  Interni oglasi
  Oglas – određeno vrijeme

  Popis agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba kojima je osnivač RH 
   

  REGISTRI I MATICE

  Odaberite

  Registri

  Matice

  Registar birača


  DOKUMENTI

  Odaberite područje

  Državna uprava

  Državna služba

  Lokalna samouprava

  Vrsta dokumenta

  OBRASCI

  Odaberite područje

  Državna služba

  Registri

  Odaberite temu
  IPA 2008 projekt