Mali tekst Srednji tekst Veliki tekst

Pitanja

ČESTA PITANJA

Odaberite područje

Službenički sustav i etika

Registri i matice

Državni stručni ispiti

Registar zaposlenih u javnom sektoru

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika:
0800 0304

Ministarstvo uprave
Maksimirska 63, 10 000 Zagreb
Tel: 01 235 75 55
Fax:01 235 76 07

Radno vrijeme
ponedjeljak-petak 8:30-16:30

OIB: 81700550832
MB: 01789112
 

Korisne poveznice

Vlada RH
Državno izborno povjerenstvo
Narodne novine
Moja uprava
Odbor za državnu službu
Državna škola za javnu upravu

5. Upravna inspekcija

Upravna inspekcija obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada tijela državne uprave i drugih državnih tijela, tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave; nadzor u provedbi zakona i drugih propisa o državnim službenicima i namještenicima, o službenicima i namještenicima u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; nadzor u provedbi općeg upravnog postupka, posebnih upravnih postupaka, uredskog poslovanja u tijelima državne uprave i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima; po potrebi sudjeluje sa drugim ustrojstvenim jedinicama u provedbi upravnog nadzora te obavlja i druge upravne i stručne poslove koji su posebnim zakonima i drugim propisima stavljeni u djelokrug upravne inspekcije.
 
U Upravnoj inspekciji ustrojeni su:

 • Odjel za inspekciju državne uprave
 • Odjel za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave

Kontakt

tel: 01 2357 616
fax: 01 2357 605
 

  Kalendar događanja

  www.gov.hr

  Prečaci

  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
   
  Kolektivni ugovor

  Natječaji u državnoj službi

  Interni oglasi
  Oglas – određeno vrijeme

  Popis agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba kojima je osnivač RH 
   

  REGISTRI I MATICE

  Odaberite

  Registri

  Matice

  Registar birača


  DOKUMENTI

  Odaberite područje

  Državna uprava

  Državna služba

  Lokalna samouprava

  Vrsta dokumenta

  OBRASCI

  Odaberite područje

  Državna služba

  Registri

  Odaberite temu
  IPA 2008 projekt