Mali tekst Srednji tekst Veliki tekst

  >  Naslovna

Pitanja

ČESTA PITANJA

Odaberite područje

Službenički sustav i etika

Registri i matice

Državni stručni ispiti

Registar zaposlenih u javnom sektoru

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika:
0800 0304

Ministarstvo uprave
Maksimirska 63, 10 000 Zagreb
Tel: 01 235 75 55
Fax:01 235 76 07

Radno vrijeme
ponedjeljak-petak 8:30-16:30

OIB: 81700550832
MB: 01789112
 

Korisne poveznice

Vlada RH
Državno izborno povjerenstvo
Narodne novine
Moja uprava
Odbor za državnu službu
Državna škola za javnu upravu

e-Hrvatska


e-Hrvatska 2011. - 2015. 
 
U mandatu Vlade Republike Hrvatske 2011.-2015. organizacijski smo spojili Ministarstvo uprave i Središnji državni ured za e-Hrvatsku čime smo u nadležnost ministarstva dodali i poslove informatizacije i modernizacije. Na taj smo način spojili dvije do tada odvojene cjeline: reformu državne uprave i informatizaciju, koja ne mogu jedna bez druge. 
 
Ključnu ulogu pri tome će imati Povjerenstvo za informatizaciju javne uprave koje čine najviši dužnosnici Vlade Republike Hrvatske sa zadaćom usmjeravanja razvoja i koordinacije svih poslova i projekata primjene informacijske i komunikacijske tehnologije u javnom sektoru, a u cilju racionalizacije sustava i povećanja kvalitete javnih usluga. 
 
Pri tome su glavne aktivnosti: 
  • optimizacija korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture za potrebe javne uprave, s naglaskom na iskorištavanje resursa u vlasništvu Republike Hrvatske; 
  • stvaranje registarski uređene države povezivanjem baza podataka; 
  • objedinjavanje i međusobno dijeljenje informatičkih resursa (hardver, softver i znanje) u javnoj upravi;
  • modernizacija zakonodavnog okvira za bržu i efikasniju primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije u javnoj upravi;
  • provedba objedinjenih postupaka javne nabave za robe i usluge iz područja ICT-a; 
  • jačanje međunarodnih aktivnosti u području e-uprave i stvaranje uvjeta za bolje iskorištavanje stranih izvora financiranja za ICT projekte.
 

Kalendar događanja

www.gov.hr

Prečaci

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
 
Kolektivni ugovor

Natječaji u državnoj službi

Interni oglasi
Oglas – određeno vrijeme

Popis agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba kojima je osnivač RH 
 

REGISTRI I MATICE

Odaberite

Registri

Matice

Registar birača


DOKUMENTI

Odaberite područje

Državna uprava

Državna služba

Lokalna samouprava

Vrsta dokumenta

OBRASCI

Odaberite područje

Državna služba

Registri

Odaberite temu
IPA 2008 projekt